Krmička ryb - arduino nano

Vytisknout
ELEKTRONIKA
Zobrazení: 2054

Pro kolegu jsem na jeho žádost vytvořil "honem" krmičku pro ryby (kapři v jezírku). Během 2 dnů vznikl tento prototyp. Původní projekt (3D části a program, než jsem si ho upravil pochází z Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:2761061). Krmivo je umístěné v PET láhvy dnem vzhůru a je dávkováno pomocí cyklů modelářského serva 9g.

Protože se mi původní program nelíbil a obsahoval několik chyb, tak jsem si ho přizpůsobil k obrazu svému.

Zařízení umožňuje

a) pomocí tlačítka nastavit množství kmitů (a tím dávku) krmiva -> 0,1,2,0,1,2,0,1,2... (při každém stisknutí se množství změní na v programu definovaný počet kmitů)

b) pomocí RGB LED zobrazovat aktuálně nastavenou dávku krmiva (rudá, zelená a modrá LED) -> LED bliká v intervalu 1sec určitou barvou, při provozu svítí

c) uložení zvoleného režimu do EEPROM paměti (pamatuje si nastavení i po vypnutí a opětovném připojení napájecího napětí)

d) opakovat krmení po libovolné době (například v 18:00, 12:00...) -> lze jednoduše změnit v programu (př: char feeding_times[] = "18:30:05";  // nebo více časů "08:00:00,12:00:00,18:30:10,21:30:00";

e) odpočet se měří od zapojení napájecího napětí (USB adaptér 5V/2A)

DONATE (v příloze zdrojový program pro Arduino FW1.0 a vyšší)

Verze FW

Krmení je nastaveno na 18:30:10 a dávky jsou:

A (rudá) - 4 kmity

B (zelená) - 8 kmitů

C (modrá) - 12 kmitů

Foto zařízení

Elektrická část

K pinům na nano desce je připojeno:

Tlačítko pro nastavení množství krmení -> D6 a druhý konec GND

RGB LED 5 mm -> rudá katoda připojeno přes rezistor 330 Ohm na pin D7

RGB LED 5 mm -> zelená katoda připojeno přes rezistor 220 Ohm na pin D8

RGB LED 5 mm -> modrá katoda připojeno přes rezistor 150 Ohm na pin D9

RGB LED 5 mm společná anoda všech LED -> na +5V

Servo PWM (řídící) pin -> D2

Servo napájení -> +5V a GND

Servo 9g "ala China"

Video test (co se děje uvnitř?)

Arduino
Fish