Přípravek 3 LED 2 tlačítka ATTINY85

Vytisknout
ELEKTRONIKA
Zobrazení: 2445

Pro výuku programování ZŠ vznikl tento přípravek, kde lze ovládat 3 LED (semafor) pomocí 2 tlačítek. Program do procesoru ATTINY 85 se nahrává pomocí ICSP programátoru (konektor 2x5 pinů). Ukázkové programy pro ovládání jsou uvedeny níže (ovládání LED, načtení tlačítek).

Donate

Schéma zapojení

Deska spojů

Foto desky

 

Ukázkové programy

#define red 0
#define yel 2
#define grn 1
#define s1 3
#define s2 4

void setup() {
 pinMode(red, OUTPUT);
 pinMode(yel, OUTPUT);
 pinMode(grn, OUTPUT);
}

void loop() {
 digitalWrite(red,HIGH);
 delay(5000);
 digitalWrite(yel,HIGH);
 delay(2000);
 digitalWrite(grn,HIGH);
 digitalWrite(yel,LOW);
 digitalWrite(red,LOW);
 delay(5000);
 digitalWrite(yel,HIGH);
 digitalWrite(grn,LOW);
 delay(2000);
 digitalWrite(yel,LOW);
}
#define red 0
#define yel 2
#define grn 1
#define s1 3
#define s2 4

void setup() {
 pinMode(red, OUTPUT);
 pinMode(yel, OUTPUT);
 pinMode(grn, OUTPUT);
 pinMode(s1, INPUT_PULLUP);
 pinMode(s2, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
 if(digitalRead(s1)==LOW) digitalWrite(red,HIGH);
 else digitalWrite(red,LOW);

 if(digitalRead(s2)==LOW) digitalWrite(yel,HIGH);
 else digitalWrite(yel,LOW);
}
// https://www.arduino.cc/en/Reference/PortManipulation

void setup() {
 //    43210
 DDRB = B00111;  // rezim pinu 0 = vstup, 1 = vystup 
 PORTB = B00000;  // nastaveni vystupu 0 = vyp (log. 0), 1 = zap (log. 1)
}

void loop() {
 PORTB = B00001; // zapne rudou
 delay(1000);  // ceka 1 s
 PORTB = B00100; // zapne zlutou a vypne rudou
 delay(1000);  // ceka 1 s
 PORTB = B00010; // zapne zelenou a vypne zlutou
 delay(1000);  // ceka 1 s
}

 

Zadání pouzder pro návrh spoje (Eagle)

Part     Value          Device                          Package                  Library             Sheet
               
C1       100n           C-EUC1206                       C1206                    rcl                 1  
GND                     SMD2                            SMD1,27-2,54             wirepad             1  
IC1      TINY85         TINY22S                         SOIC8                    atmel               1  
J1       SPI            AVR_SPI_PROG_5X2LOCK            2X5-SHROUDED_LOCK        SparkFun-Connectors 1
LED1                    LEDCHIPLED_1206                 CHIPLED_1206             led                 1
LED2                    LEDCHIPLED_1206                 CHIPLED_1206             led                 1
LED3                    LEDCHIPLED_1206                 CHIPLED_1206             led                 1
R1       10k            R-EU_R1206                      R1206                    rcl                 1  
R2       680            R-EU_R1206                      R1206                    rcl                 1  
R3       680            R-EU_R1206                      R1206                    rcl                 1  
R4       680            R-EU_R1206                      R1206                    rcl                 1  
S1                      MOMENTARY-SWITCH-SPST-SMD-5.2MM TACTILE_SWITCH_SMD_5.2MM SparkFun-Switches   1
S2                      MOMENTARY-SWITCH-SPST-SMD-5.2MM TACTILE_SWITCH_SMD_5.2MM SparkFun-Switches   1
VCC                     SMD2                            SMD1,27-2,54             wirepad             1  

 

Attachments:
Download this file (Atmel-2586-AVR-8-bit-Microcontroller-ATtiny25-ATtiny45-ATtiny85_Datasheet.pdf)ATTINY 85[Katalogový list]3757 kB108 Downloads2019-09-25 07:53