Měření na zdroji - přípravek

Vytisknout
ELEKTRONIKA
Zobrazení: 2914

Destička slouží jako měřící přípravek pro začínající elektrikáře. Deska obsahuje můstkový usměrňovač, filt, stabilizátor a signalizaci pomocí LED. Měřící body jsou vyvedeny pomocí šroubků M3.

Popis

Na svorky AC1, AC2 připojíme střídavé napětí z transformátoru 9V. Na ostatní svorky připojíme měřící přístroje. Pokud je na výstupu napájecí napětí LED dioda svítí.

Jedná se o klasický lineární napájecí zdroj (do 500mA). Střídavé napětí se usměrní pomocí Graetzova (dvoupulsního) usměrňovače (B1), následuje fitlr pro potlačení zvlnění (C3), stabilizátor 5V (IC1), signalizace R1 a LED1. Dioda D1 je ochranná dioda proti možnému zpětnému toku z výstupu do vstupu zdroje (například z baterie).

Schéma zapojení

Deska spojů

Osazená deska

Připojení přístrojů (Voltmetr, ampérmetr)

 

Zadání

Tabulka naměřených hodnot

měřící přístroj teoretická hodnota naměřená hodnota
V1 9V  
V2 12,6V  
V3 4,6V  
A1 4,6mA  

Donate

Deska spojů (Eagle, Gerber, CAM)