Moje WiFi ESP8266 Arduino UNO - KOTELNA

Vytisknout
ELEKTRONIKA
Zobrazení: 17590

Pro signalizaci a monitoring teplot v domácí kotelně (vytápění dřevem, krbová vložka, akumulační nádrže) vzniklo toto zařízení, kterému jsem dal výstižný název "kotelna". O zpracování teplot ze 7 čidel DS18B20 a čidla PT100 se stará procesor Atmega 328 (stejný jako v Arduino UNO), který je připojen přes sběrnici I2C k druhému "master" procesoru ESP8266. ESP si periodicky načítá teploty a zobrazuje je na: OLED displeji, webové stránce, zasílá přes službu push upozornění o změně pod (nad) limit teplot.

ZDARMA

DONATE

Verze fw

Arduino UNO - Atmega 328 (výchozí verze 1.0.0)

Arduino ESP8266 (výchozí verze 1.0.0) - bez zvukové notifikace na webové stránce (v nastavení je připraveno pro budoucí použití)

1x bliknutí – snaží se připojit do sítě Wi-Fi, nebo spustit konfigurační režim AP
2x bliknutí – nepodařilo se připojit, nebo byla ručně vynucená konfigurace – v tomto okamžiku běží konfigurační web 120 sec pro AP nastavení připojení k síti
3x bliknutí – připojeno do sítě, normální běh skriptu (běží loop() )
rychlé blikaní - Wi-FI není připojena (chyba)

Aplikace na Google Play

play

Parametry zařízení

  1. LED RUN (bliká pokud běží loop v Atmega 328, po zapnutí napájení svítí a pokud zhasne je init OK, jinak bliká rychle)
  2. LED I2C (blikne pokud ESP8266 chce načíst teploty z Atmega 328)

Rozmístění teplotních čidel

Rozsah měření

Rozsah měření: -55°C až 125°C
Přesnost měření: v rozsahu od -10°C až 85°C: ± 1°C

Rozsah teplot: -20°C až 550 ℃ ± 10°C (záleží na kalibraci viz níže a přesnosti čidla)

Zobrazení údajů na OLED displeji

Na OLED displeji se zobrazují následující informace (v oknech 1/3 - 3/3):

DSC 1899

DSC 18999

DSC 1901

DSC 1902

Pokud je Wi-Fi

DSC 1903

Pokud není Wi-Fi

DSC 1925

DSC 1926

DSC 1927

Video - pohled na displej při zapnutí napájení

Zobrazení na webové stránce (mobilní telefon)

Screenshot 20171214 154853

Screenshot 20171214 154903

Screenshot 20171214 154806

Screenshot 20171214 154818

Screenshot 20171214 154955

Screenshot 20171214 154714

Screenshot 20171214 154939

Screenshot 20171214 161949

Screenshot 20171214 162356

Screenshot 20171214 162004

Screenshot 20171214 162537

Screenshot 20171214 162548

Aktivace zvukové notifikace na webu není ve výchozí verzi ESP8266 1.0.0 využita (pouze připraveno pro budoucí použití)

Ukázka zvuků s výše uvedeným nastavením na mém serveru (sound0.mp3 až sound9.mp3)


 

 

 

Screenshot 20171212 104159

Schéma zapojení

schema

Deska spojů

deska

Foto prototypu

DSC 1856

DSC 1857

DSC 1879

DSC 1876

MEGA 328 UART

Pro nahrávání programu do Atmega 328 propojíme (Reset, Rx, Tx, 0V) <-> (EXT RESET, TX, RX, GND BLK) USB-sériový převodník a můžeme programovat přímo z Arduino IDE (pozor! procesor musí mít vsobě vložen bootloader, jinak nelze použít sériovou linku pro upload programu). Toto zapojení má výhodu, že můžeme používat i sériový monitor a vidíme co se děje uvnitř cpu.

Přes I2C sběrnici se masteru (ESP8266) odesílá teplota z čidel DS18B20 v pořadí dva byte z každého čidla:
* AKU1: 24 jako byte 0 = 0 a byte 1 = 24
* AKU2: -127 jako byte 2 = 1 a byte 3 = 127
* AKU3: -127 jako byte 4 = 1 a byte 5 = 127
* KOTEL: -127 jako byte 6 = 1 a byte 7 = 127
* VENKU: -127 jako byte 8 = 1 a byte 9 = 127
* OBYVAK: -127 jako byte 10 = 1 a byte 11 = 127
* LOZNICE: -127 jako byte 12 = 1 a byte 13 = 127
dále se odesílá 5 byte od PT100 (příznak+-, jed,des,sto,tisíce):
* SPALINY: 1568 jako byte 14 = 0 a byte 15 = 8 byte 16 = 6 byte 17 = 5 byte 18 = 1
* SPALINY: -251 jako byte 14 = 1 a byte 15 = 1 byte 16 = 5 byte 17 = 2 byte 18 = 0

Příklad výpisu na sériovém monitoru z ATMEGA 328

Atmega328 Pihrt.com Kotelna
FW: 1.0.0
HW: 1.0
BUILD: Dec 1 2017-14:41:45
Init DS18B20... OK
Calibr HX711: Uu= 1306888 Uo= 5404934 Ru= 100.05 Ro= 397.80
Init HX711... OK
Init I2C: 0x8... OK
Init Watchdog 2s... OK
--------- Run 2073 ms
AKU1: 24
AKU2: -127
AKU3: -127
KOTEL: -127
VENKU: -127
OBYVAK: -127
LOZNICE: -127
R=111.55 Ohm, T:29.70 C
SPALINY: 29
BUF01 = 0:24
BUF23 = 1:127
BUF45 = 1:127
BUF67 = 1:127
BUF89 = 1:127
BUF1011 = 1:127
BUF1213 = 1:127
BUF14-18 = 0:9:2:0:0
--------- Run 3453 ms

ESP UART

Pro nahrávání programu do ESP8266 propojíme (0V, Tx, Rx) <-> (GND BLK, RX, TX) USB-sériový převodník a můžeme programovat přímo z Arduino IDE (pozor! ESP8266 má napájení 3,3V a převodník má 5V logiku - nedoporučuji používat tento převodník může odejít ESP8266 - je to na Vaše riziko. Pravdou je, že se mi ještě žádný z ESP nepodařilo tímto způsobem zničit). Toto zapojení má výhodu, že můžeme používat i sériový monitor a vidíme co se děje uvnitř cpu.

Pokud chceme do ESP8266 flashovat nový software použijeme tento postup (pokud již máme nějakou verzi nahranou, můžeme pro vložení nové verze použít i webové rozhraní...):

Po prvním vložení kódu "kotelna 1.0.0" je již možné měnit program za novější verze přes prohlížeč (není nutné Arduino ani převodník)

micro USB serial

Příklad výpisu na sériovém monitoru z ESP8266 (některé části výpisu - vypisují se i nastavení paměti EEPROM což je jistě bezpečnostní problém z hlediska toho, že se někde někdo cizí připojí na sériovou linku. Pokud k desce nemá přístup nikdo cizí je to vlastně jedno. V nastavení kódu se dá debug zakázat a nebude sériová linka použita vůbec.)

ESP8266 Pihrt.com Kotelna
FW: 1.0.0
HW: 1.0
BUILD: Dec 1 2017-14:51:14
Init I2C...OK
Init OLED...OK
Init WiFi.................................Chyba nemohu se pripojit WiFi
OK
0:24:1:127:1:127:1:127:1:127:1:127:1:127:0:9:2:0:0:
------------------
AKU1=24
AKU2=-127
AKU3=-127
KOTEL=-127
VENKU=-127
OBYVAK=-127
LOZNICE=-127
SPALINY=29
------------------

ESP8266 Pihrt.com Kotelna
FW: 1.0.0
HW: 1.0
BUILD: Dec 1 2017-14:51:14
Init I2C...OK
Init OLED...OK
Init WiFi.....OK
Pripojeno k: PEPIK
IP adresa: 10.10.10.42
Init mDNS kotelna...OK
Init HTTP server...OK
Init TCP server...OK
Init NTP...OK
TEST RELE ZAP...OK
TEST RELE VYP...OK
0:24:1:127:1:127:1:127:1:127:1:127:1:127:0:9:2:0:0:
------------------
AKU1=24
AKU2=-127
AKU3=-127
KOTEL=-127
VENKU=-127
OBYVAK=-127
LOZNICE=-127
SPALINY=29
------------------
OK

DSC 1919

DSC 1920

DSC 1921

DSC 1922

Seznam součástek

Některé díly použité v konstrukci (https://arduino-shop.cz/)

HX711 - modul (AD Převodník Modul 24-bit 2 kanály)

https://arduino-shop.cz/arduino/998-arduino-ad-prevodnik-24-bit-2-kanaly-hx711-1427807780.html

hx711

OLED displej (IIC I2C OLED display 0,96" 128x64 Bílý)

https://arduino-shop.cz/arduino/1569-iic-i2c-oled-display-0-96-128x64-bily.html

OLED

Čidla teploty (DS18B20 kovové)

https://arduino-shop.cz/arduino/848-arduino-teplomer-vodotesny-1500635996.html

ds18b20

Čidlo PT100

https://arduino-shop.cz/arduino/1191-pt100-teplotni-senzor-platinovy-na-kabelu-1456047957.html

pt100

Seznam součástek pro desku spojů

Označení Hodnota TME Cena za ks/ x-ks
 R10, R11  15K 1% a lepší 1206 https://www.tme.eu/sk/details/smd1206-15k-1%25/rezistory-smd-1206/royal-ohm/1206s4f1502t5e/  0,2,-/ 0,4,-
 R2, R3, R31, R32  100k 1206 https://www.tme.eu/sk/details/smd1206-100k/rezistory-smd-1206/royal-ohm/1206s4j0104t5e/  0,2,-/ 0,8,-
 R1, R5, R7, R14, R33  10k 1206 https://www.tme.eu/cz/details/smd1206-10k/rezistory-smd-1206/royal-ohm/1206s4j0103t5e/  0,2,-/ 1,-
 R6  150 1206 https://www.tme.eu/cz/details/smd1206-150r/rezistory-smd-1206/royal-ohm/1206s4j0151t5e/  0,2,-/ 0,2,-
 R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28  1k 1206 https://www.tme.eu/cz/details/smd1206-1k/rezistory-smd-1206/royal-ohm/1206s4j0102t5e/  0,2,-/ 1,4,-
 R4  2k2 1206 https://www.tme.eu/cz/details/smd1206-2k2-1%25/rezistory-smd-1206/royal-ohm/1206s4f2201t5e/  0,2,-/ 0,2,-
 R9  220 1206 https://www.tme.eu/cz/details/smd1206-220r/rezistory-smd-1206/royal-ohm/1206s4j0221t5e/  0,2,-/ 0,2,-
 R8  330 1206 https://www.tme.eu/cz/details/smd1206-330r/rezistory-smd-1206/royal-ohm/1206s4j0331t5e/  0,2,-/ 0,2,-
 R29, R30  470 1206 https://www.tme.eu/cz/details/smd1206-470r-1%25/rezistory-smd-1206/royal-ohm/1206s4f4700t5e/  0,2,-/ 0,4,-
 R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21   Vratná PTC pojistka, 0,90A/60V RM7,5 https://www.tme.eu/cz/details/ra010-60/polymerove-pojistky-tht/ece/erf-ra01060z/  3,9,-/ 27,3,-
 C1, C2, C3  100nF 1206 https://www.tme.eu/cz/details/12065c104kat2a/kondenzatory-mlcc-smd-1206/avx/ 0,6,-/ 1,8,-
 C4  1mF/16V RM2,5 https://www.tme.eu/cz/details/uvr1c102mpd/elektrolyticke-kondenzatory-tht-85c/nichicon/ 4,2,-/ 4,2,-
 C5, C6  22pF RM5 https://www.tme.eu/cz/details/cch-22p/keramicke-kondenzatory-tht-500v/sr-passives/  1,5,-/ 3,-
 Q1  16MHz HC49U https://www.tme.eu/cz/details/16.00m-hc49-s/krystalove-rezonatory-tht/yic/ 14,3,-/ 14,3,-
 D1  1N4007 SM1 https://www.tme.eu/cz/details/us1m-dio/univerzalni-diody-smd/diotec-semiconductor/us1m/  1,7,-/ 1,7,-

 D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9

 D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16

 1N4148 SOD80 https://www.tme.eu/cz/details/ll4148-dio/univerzalni-diody-smd/diotec-semiconductor/ll4148/ 0,5,-/ 7,-
 IC2  ATMEGA 328P DIL28 https://www.tme.eu/cz/details/atmega328p-pu/8-bit-avr-family/microchip-atmel/  49,6,-/ 49,6,-
 IC2 patice  DIL28 https://www.tme.eu/cz/details/gold-28p-w/presne-patice/connfly/ds1001-01-28bt1nsf6s/  18,2,-/ 18,2,-
 ZDROJ  ARK500/2 RM5 https://www.tme.eu/cz/details/tb-5.08-p-2p_bl/svorkovnice-do-plosnych-spoju/ninigi/  3,6,-/ 3,6,-

 AKU1, AKU2, AKU3, KOTEL, LOZNICE,

 OBYVAK, VENKU

 ARK550/3 RM3,5 https://www.tme.eu/cz/details/tb-3.5-p-3p_bl/svorkovnice-do-plosnych-spoju/ninigi/ 6,9,-/ 49,-
 SPALINY  ARK550/2 RM3,5 https://www.tme.eu/cz/details/tb-3.5-p-2p_bl/svorkovnice-do-plosnych-spoju/ninigi/  4,6,-/ 4,6,-
 S1, S2, S3  Mikrotlačítko tact THT 6x6 https://www.tme.eu/cz/details/tact-67n-f/mikrospinace-tact/ninigi/ 1,-/ 3,-
 D17, D18  LED 3mm https://www.tme.eu/cz/details/ltl-42new8d/led-diody-tht-3mm/liteon/  2,-/ 4,-
 IO1  LM317T TO220 https://www.tme.eu/cz/details/lm317t/stabilizatory-napeti-regulovane/st-microelectronics/  5,7,-/ 5,7,-
 IO2  ESP8266 12E (F) https://arduino-shop.cz/arduino/1352-esp8266-bezdratovy-modul-esp-12f-ap-sta-1466634666.html  138,-/ 138,-
 Q2, Q3  BS170 TO92 https://www.tme.eu/cz/details/bs170d27z/tranzistory-s-kanalem-n-tht/on-semiconductor-fairchild/  2,6,-/ 5,2,-
 UART MEGA  4 PIN řadová lišta RM2,54 https://www.tme.eu/cz/details/zl201-04g/konektory-hrebinky/connfly/ds1021-1_4sf1-1/  0,9,-/ 0,9,-
 UART ESP, RELE  3 PIN řadová lišta RM2,54 https://www.tme.eu/cz/details/zl201-03g/konektory-hrebinky/connfly/ds1021-1_3sf1-1/  0,5,-/ 1,-
 KK1 - není nutné osadit (ESP nehřeje)  TO220 chladič D1 https://www.tme.eu/cz/details/d01/chladice/  7,9,-/ 7,9,-
Celkem za kus v Kč  355,-

Kalibrace čidla PT100 (konstanty do programu)

Po osazení rezistorů 15K Ohm u modulu HX711 je potřeba v kódu (z důvodu přesnosti součástek) Arduino Atmega 328 nastavit kalibrační konstanty. V programu jsou tyto konstanty označené jako:

Pro kalibraci slouží pomocný program "kalibrace PT100.ino", který na sériovém monitoru vypisuje postup. Pokud se některá část obvodu změní (HX711, nebo rezistory 15K), tak se musí provést nová kalibrace (Uu, Uo, Ru, Ro se nastaví na 0 a postupujeme dle instrukcí ve výpisu).

Pro kalibraci se používá rezistor 62 Ohm a 400 Ohm (4x100 Ohm v sérii) min 1% a lepší přesnosti, nebo změřit přesnou hodnotu rezistoru (můstkem) a zapsat skutečnou hodnotu při kalibraci.

Připojení k Wi-Fi síti (postup)

Screenshot 20171214 160738

Screenshot 20171214 161049

Screenshot 20171214 161103

Screenshot 20171214 160744

Screenshot 20171214 160752

UPOZORNĚNÍ! Wi-Fi manažer se spustí po stisknutí tlačítka pouze na dobu 2 minut (je tedy nutné do této doby vstoupit do nastavení a připojit se k Wi-Fi síti).

DSC 1917

 

Nastavení notifikací PUSH

box

Pro notifikace se využívá služba https://www.pushingbox.com/ která zprostředkovává notifikace pomocí emailu, nebo předává push pro mobilní aplikaci. Vzhledem k tomu, že v nastavení kotelny můžeme vyplnit své vlastní údaje ohledně serveru a ID zprávy můžeme využít i jinou notifikační službu - například vlastní server s vlastní službou). Služba od pushingboxu je zadarmo - jediné omezení je 1000 notifikací za den :-)

Snímek obrazovky 33

Snímek obrazovky 7

Snímek obrazovky 8

Snímek obrazovky 29

Snímek obrazovky 30

a) Teplota AKU 1 klesla pod nastavenou teplotu

b) Teplota kotle stoupla nad nastavenou teplotu

c) Po vložení otevřeme tlačítkem pro editaci (Manage) událost a přidáme obsah e-mailu (tedy tělo zprávy - body jako na obrázcích níže)

Snímek obrazovky 9

Snímek obrazovky 24

Snímek obrazovky 25

Pokud máme vše správně nastavené ve službě Pushingbox otevřeme webový prohlížeč a vložíme do adresního řádku následující text:

http://api.pushingbox.com/pushingbox?devid=vxxxxxxxxxxxxxxxxx&temperature=23

kde za xxxxxxxxxxxxxxxxx vložíme naše Device ID číslo pro scénář 1 a scénář 2. V případě úspěchu se na nástěnce (dashboard) zobrazí informace o odeslání notifikací.

Jaké údaje mám vložit do nastavení kotelny?

  1. Do kolonky "adresa PUSH serveru:" vložíme tento údaj: "api.pushingbox.com"
  2. Do kolonky "dotaz pro PUSH:" vložíme tento údaj: "/pushingbox?devid="
  3. Do kolonky "Odeslat ID1:" vložíme Device ID příklad: "vfd131df3df1df3" pro aktivaci když teplota AKU1 klesne
  4. Do kolonky "Odeslat ID2:" vložíme Device ID příklad: "vfd131df3df1df3" pro aktivaci když teplota kotle stoupne
  5. Samozřejmě musíme vyplnit i požadované teploty pro aktivaci a zaškrtnout volbu "aktivovat push notifikace"

Snímek obrazovky 26

Snímek obrazovky 27

Snímek obrazovky 28

 

Test čidlo teploty DS18B20

Připojeno nestíněným kabelem 35m daleko od desky a funguje :-) bez problémů.

DSC 1935

DSC 1936

DSC 1937

Jak nahrát do Atmega 328 nový program, nebo vyčítat co se v CPU děje?

Protože program v procesoru nelze vyměnit jednoduše na dálku tak jako například u ESP8266 (přes webovou stránku) je nutné pro změnu kódu připojit rozhraní UART přes převodník USB k PC a program přehrát.

Připojíme stejně jako na obrázku převodník USB / UART k desce kotelny a postupujeme dle kroků níže.

DSC 1966

Záznam logu z procesoru do souboru

Snímek obrazovky 58

Snímek obrazovky 59

Snímek obrazovky 60

Snímek obrazovky 61

Snímek obrazovky 62

Snímek obrazovky 64

Snímek obrazovky 65

Snímek obrazovky 66

Snímek obrazovky 67

Snímek obrazovky 68

Vložení nového programu do procesoru

Snímek obrazovky 69

Snímek obrazovky 70

Snímek obrazovky 71

Snímek obrazovky 72

 


Pár fotografií a video z kotelny

20180103 190811

20180103 184803

20180103 184841


Foto z upravené verze ESP8266 - 1.0.1

Snímek obrazovky 24

Snímek obrazovky 27

Snímek obrazovky 25

Snímek obrazovky 26


Foto z upravené verze ESP8266 - 1.0.2

Snímek obrazovky 47

Snímek obrazovky 48

Snímek obrazovky 49

Snímek obrazovky 51

Snímek obrazovky 53

Snímek obrazovky 52


android

Aplikace na Google Play

Každý uživatel mého webu, který je v seznamu "Donate" přispěvatelů může bezplatně využívat mobilní aplikaci (Android) pro vzdálený monitoring kotelny. Kotelna odesílá naměřená data (teploty a alarmy) po minutě na server www.pihrt.com, ke kterému se připojuje mobilní aplikace.

Pro využívání aplikace je nutné získat API heslo a API server (zadává se do kotelny záložka nastavení). API server je stejný i pro mobilní aplikaci (lze mít více kotelen a pomocí API serveru vyčítat tu na kterou se chci dívat).

API si lze vyžádat kontaktem: https://pihrt.com/kontakt.

Mobilní aplikace funguje s FW kotelny od verze ESP 1.0.2 a novější.

Data lze načíst kdekoliv ve světě (není nutné být ve stejné Wi-Fi síti).

Foto z aplikace (reálná data z kotelny)

app2

app1

Video z mobilního telefonu

Arduino
ESP8266
ATMEGA328
OLED