Zavlažování zahrady - jak nastavit OpenSprinkler Weather

Vytisknout
ELEKTRONIKA
Zobrazení: 4408

Pro tento zavlažovací automat a moji verzi OSPy slouží tento manuál - jak nastavit OSPy systém s ohledem na množství požadované vody.

Kolik vody na závlahu trávníku?

V klimatických podmínkách České republiky pokrývá roční úhrn srážek přibližně 1/3 až 1/2 potřebného množství vláhy pro optimální růst kvalitního trávníku. Většina trávníků potřebuje během vegetačního období od jara do podzimu 600 – 800 mm (l/m2) vody. Tomuto požadavku odpovídá týdenní závlahová dávka 25 - 40 l/m2/týden.

Jak často zavlažovat?

Doporučená frekvence zavlažování trávníků se mění spolu s jejich stářím. U nově zakládaných trávníků je důležité v prvních několika týdnech po výsevu volit relativně časté zavlažování malou dávkou vody, třeba i několikrát denně v intervalech 4 - 6 hodin. Důvodem je nedostatečně vyvinutý kořenový systém a trávník není schopen zadržovat příliš velké množství vody. V případě jednorázové závlahy velkým množstvím vody může dojít až k vyplavování travních semen, živin a zeminy. V prvních týdnech tedy stačí udržovat vlhkost jen v několika centimetrech zeminy pod povrchem. Pravidlo méně intenzivní, ale časté závlahy tedy platí u krátce založených trávníků.
Jiná je ovšem situace po několika týdnech od výsevu. Pokud je již po první seči a kořenový systém trávníku již zesílil (nejdříve po pěti týdnech), je vhodné snížit frekvenci závlahy nejprve na jeden cyklus denně a později (po 2 až 3 měsících) již bude postačovat závlaha jen 2x - 3x týdně. Vydatnost zavlažování má být u déle založeného trávníku taková, aby půda pod trávníkem byla dostatečně vlhká alespoň do hloubky 8 -12 cm, tedy až do míst kam zasahují kořeny trav.
Pokud tedy doporučenou týdenní závlahovou dávku 25 – 40 l/m2 rozdělíme do 2 - 3 cyklů/týden (např. pondělí / středa / pátek), měli bychom jednorázově dodat vždy kolem 10 - 15 l/m2. Ne méně, ne více.

Teplota vzduchu a spotřeba vody trávníkem

teplota vzduchu spotřeba vody trávníkem
˚C mm/den
< 20 1 - 2
20 - 25 2 - 3
25 - 30 3 - 4
30 - 35 5 - 6
> 35 7


Kdy zavlažovat?
Z hlediska účinnosti závlahy (omezení neproduktivního výparu) je vhodné provádět závlahu v časných ranních hodinách. V této době je bezvětří a také nejnižší rozdíl mezi teplotou závlahové vody a rostlin – nehrozí teplotní šok. Při vysoké teplotě a intenzitě slunečního záření může být množství odpařené vody až na úrovni 50% závlahové dávky. Pokud to není nezbytné, nezavlažuje se během dne.

Potřeba závlahy trávníku v jednotlivých měsících

měsíce závlahy potřeba závlahy
- mm
březen 30
duben 50
květen 70
červen 90
červenec 110
srpen 110
září 90
říjen 50

Zazimování systému
Životnost každého kvalitního závlahového systému závisí vždy velkou měrou právě na jeho podzimním zazimování. Po skončení sezóny je nezbytné celý systém odvodnit. Vypustit všechnu vodu ze systému pouze gravitačně je možné jen za předpokladu, že celý rozvod je pečlivě vyspádován. Pouze toto řešení však nebývá na zahrádkách obvyklé, neboť velmi těžko umožňuje vypustit vodu ze všech postřikovačů, z elektromagnetických ventilů a z hlavní sestavy.
Nejspolehlivějším, nejrozšířenějším a také nejjednodušším způsobem zazimování na zahradách je profouknutí celého systému stlačeným vzduchem z kompresoru. Tímto způsobem lze velmi efektivně odstranit vodu ze všech míst systému, včetně elektromagnetických ventilů či postřikovačů se zpětnými ventily. Pokud je zdrojem vody čerpací stanice, je nutné zkontrolovat, zda jsou zazimována i čerpadla, tlaková nádoba a ostatní související armatury. Voda v čerpadle a tlakové nádobě by nikdy neměla zamrznout.

(zdroj: BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - PETR POKORNÝ 2014)

Zjištění množství dodávané vody rozstřikovači na dané větvy

Můj systém má aktuálně k 25. 7. 2017 osazeno celkem 6 el. magnetů (stanic) a 20 postřikovačů.

sprinklery2

Zdrojem tlakové vody je třífázový motor 1,5KW a čerpadlo s filtrem na výstupu (ventilátory zajišťují nucený odtah teplého vzduchu v uzavřeném boxu).

cerp

Čerpadlo dodává do systému cca 70l vody za minutu. Přes výstupní kartušový filtr.

filtr

Jednotlivé větve jsou spínány elektromagnety a rozváděny pomocí PE trubek k postřikovačům.

ven

had

spri

Toto všechno mám a je mi jasné... Ale kolik závlahové vody vlastně dopadne na samotný trávník? Když má jedna větev 4 postřikovače a druhá má jen 2 postřikovače. Je na to spousta výpočtů, ale já na to půjdu jako "Lojza" od lesa. Zakoupil jsem si plastový dešťový srážkoměr, který je již nakalibrován v mm/h (původně jsem si chtěl sestavit svůj například z PET láhve, ale ta přesnost a práce s kalibrací...)

Srážkoměr postupně rozmístíme po trávníku v dané sekci a spustíme manuálně na 10 minut zavlažování (opakujeme na různých místech). Zaznamenáme si množství vody v srážkoměru a vynásobíme údaj 6 (aby to bylo skutečně za hodinu). Pokud nám za 10 minut nateče málo vody (například 1mm) doporučuji test v rámci přesnosti prodloužit (i na tu hodinu).

Změřené množství vody (moje instalace)

Stanice - výstup
Popis Měření mm/10minut Výpočet mm/h
stanice 1 čerpadlo - -
stanice 2 keře borůvky, maliny, trávník (použito 2x Rain Bird 3504)  2,8  17
stanice 3  lavička, trávník (použito 3x Rain Jet 90004)  5  30
stanice 4 okrasný záhon růže, trávník (použito 4x Rain Bird 3504)   1,6  10
stanice 5 záhon jahody , trávník (použito 3x Rain Bird 3504)  4  24
stanice 6  thůje plot, trávník (použito 4x Rain Bird 3504)  1,6  10
stanice 7 záhony (použito 4x Rain Jet 90004) 9,1 55
stanice 8 filtrace bazén - -

 DSC 0907

DSC 0908

V OpenSprinkleru otevřeme záložku stanice a nastavíme množství vody, které dopadne na zavlažovanou plochu v mm za hodinu (Precipation zatím není v OSPy přeloženo do CZ) - toto je to množství vody, které bylo změřeno srážkoměrem. Dále nastavíme položku s množstvím vody, které je možné pro stanici dodat s ohledem na zdroj vody (Capacity zatím není v OSPy přeloženo do CZ) - toto je množství vody, které smí zalévač použít jako maximum pro tuto stanici (pokud bude větší potřeba vody, tak se program automaticky rozloží do časů během dne. Nebude například zalévat 2 hodiny vkuse, ale hodinu ráno a hodinu večer).

stanice

Otevřeme záložku programy a zvolíme program "Weather based". Zde nastavíme jaké stanice budeme zavlažovat a další parametry.

program

Pokud v programu položky měníme, tak je vidět plán na další den s ohledem na předchozí srážky a zalévání (lze si to vyzkoušet a prohlédnout dle vlastních možností). Plán je vidět s ohledem na 2 dny dopředu. Program vypočítává program a zalévání s ohledem na požadované množství dodané vody, dopadlé srážky (wudergound meteo) a historii.

home

V grafu je vidět dodané množství vody programem, napřšené srážky, předchozí zalévání a celkové množství zálivky (pokud jsme v mínusu málo zaléváme)

Nezapomeneme také vyplnit naše API pro přístup do wunderground meteo služby, aby program mohl zohlednit i množství srážek (dodané vody pršením).

nastavení

Pokud chceme zohlednit i dané měsíce s ohledem na množství vody, můžeme použít rozšíření "množství vody pro měsíce"

mesice

Všechny nové funkce jsou v OSPy přidány od verze 2.4.509. Doporučuji OSPy přeinstalovat a zaroveň přeinstalovat i všechny doplňky. Na OSPy stále postupně pracuji...

Chybí opravit pár chyb (v nastavení - zálohování a obnovení nastavení), dodělat češtinu nových prvků (weather moduly).

Pokud má někdo z lidí co používají můj OSPy zájem OSPy přeložit do svého jazyka (například sloveština, němčina atd) dejte mi prosím vědět na email a já ukážu jak je to snadné :-)

 

 

Raspberry Pi
OSPy