Časovač s relé a obvodem 555

Vytisknout
ELEKTRONIKA
Zobrazení: 7227

Tento obvod pracuje s oblíbeným obvodem 555, který byl navržen již v roce 1970 v zapojení jako MKO (monostabilní klopný obvod). Funkce obvodu: Na svorku K2 se přivádí napájecí napětí ze zdroje DC 9-12V, které pokračuje přes ochrannou diodu D2 do obvodu 555 a na relé. Na konektor K1 se připojí ovládané zařízení (žárovka 230V, motor, ovládání jiných obvodů...).

Při stisknutí tlačítka SW1 se spustí časování obvodu (vstup trigger obvodu 555) - zároveň dojde přes vývod 7 obvodu 555 (discharge) k vybití kondenzátoru C1. Na výstupu 3 obvodu 555 se objeví napájecí napětí, které přes omezovací rezistor R3 rozsvítí LED diodu a zároveň na rezistor R5 a tranzistor T1. T1 sepne a tím relé přitáhne. Následně se začně přes rezistor R1 nabíjet kondenzátor C1. Napětí na C1 se měří vstupem 6 obvodu 555 (threshold). Když napětí na vstupu 6 překročí 2/3 napájecího napětí dojde k překlopení výstupu 3 obvodu 555 do 0V a tím vypnutí LED diody a uzavření tranzistoru T1 (relé odpadne). Celý děj se při opětovném stisknutí tlačítka SW1 (start) opakuje. Pomocí tlačítka SW2 (stop) lze časování kdykoliv přerušit (výstup vypnout). Dioda D1 slouží pro ochranu tranzistoru T1 při vypnutí relé tranzistorem (naindukovaná špička napětí na cívce relé).

Čas sepnutí relé na dobu t se vypočítá dle vztahu: t = 1.1 * R1 * C1

Parametry obvodu

Napájení obvodu 555: 9-12V (DC) spotřeba při sepnutí relé cca 60mA

Nastavení času sepnutí relé na dobu: pomocí změny rezistoru R1

Signalizace: LED dioda svítí při aktivaci relé

Výstup obvodu: relé přepínací kontakt 230V AC 8A max (galvanicky odděleno od 12V části), 2x kontakt spojen paralelně

Schéma zapojení

schema

Deska spojů

spojebot

osaz

Fotografie hotového výrobku

DSC 0061

DSC 0063

DONATE (v příloze navíc deska spojů eagle+gerber)

NE555