Simulátor smyček zabezpečovací ústředny

Vytisknout
ELEKTRONIKA
Zobrazení: 5789

Autorem konstrukce je SOU Dubno (viz PDF s původním zařízením v příloze) pro naši potřebu jsem navrhl novou desku pro 6 smyček (původní konstrukce 4 smyčky) a minimalizoval rozměry zařízení. Vstupní (smyčky) moduly jsou modulární a lze je v případě potřeby rychle vyměnit. Simulace ústředny Jablotron JA-63 (a další novější modely - i ostatních výrobců). Ústředna je nahrazena elektronickým obvodem, který pomocí LED diod indikuje stav celkem 6 čidel - detektorů pohybu, magnetických kontaktů atd... Každá deska signalizuje: zkrat, vyvážení, přerušení, poplach. K napájení slouží síťový adaptér 12V - DC. K simulátoru lze stejně jako k ústředně JA-63 připojovat jak jedno odporově tak dvou odporově vyvažované smyčky. K vyhodnocení stavu linky nebylo využito komparátorů, jak je u ústředen EZS běžné, ale z důvodu jednoduchosti konstrukce obvodu LM 3914. Tento obvod slouží jako budič 10 LED diod v páskovém nebo bodovém režimu. V zapojení jsou využity pouze čtyři LED diody, indikující zkrat, vyvážení, poplach čidla a poplach tamperu nebo rozpojenou smyčku u dvou odporově vyvážené smyčky. Je-li smyčka vyvážena pouze jedno odporově, jsou funkční jen tři LED diody indikující zkrat, vyvážení a poplach tamperu nebo rozpojenou smyčku. Aby bylo možno indikovat zkrat bylo třeba posunout potenciál na svorce COM o cca 1,3 V. Svorky COM a GND mají tedy různý potenciál a nelze je mezi sebou propojit!

ZDARMA

DONATE

Schéma zapojení - modul vstupu (6x se opakuje)

schema 1 modul

 

Schéma zapojení základny

schema zakladove desky

Deska spojů - modul vstupu

osazovak

rozmery

deska spoju top

Deska spojů základny

deska pohled top zakladovka

Seznam součástek (gme.cz)

seznam soucastek

Otestování a postup nastavení trimru (více otáčkového) na desce modul - vstupu

Příklady cvičných zapojení
1

2

3

4

5

6

7

8

Popis
Při výuce EZS je většině škol využíváno panelů, na kterých je zpravidla napevno rozmístěn různý počet čidel a ústředna s příslušenstvím. Tento systém má nevýhodu v nemožnosti měnit počet jednotlivých prvků a jejich rozmístění. Problémem je i jednoznačná aktivace určitého čidla při ověřování činnosti. Žáci rychle ztrácí zájem zapojovat stále stejnou úlohu. Navíc je toto řešení i poměrně nákladné. Snahou bylo vytvořit snadno modifikovatelný systém ve kterém jsou skutečná čidla i ústředna nahrazena jednoduchými prvky připevněnými pomocí suchého zipu, které jejich činnost pouze simulují. Hlavním účelem tohoto řešení je žáky na různých úlohách naučit propojování čidel s ústřednou s využitím jednoduše i dvojitě vyvažovaných smyček. Panel je tak využitelný pro výuku propojování komponentů EZS od nejjednodušších základních zapojení až po rozsáhlejší systémy. Panely umožňují připojení až 7 různých čidel, což odpovídá reálnému zabezpečení menšího objektu. Na panelech jsou připraveny instalační lišty pro vedení propojovacích kabelů. Chceme-li simulovat rozsáhlejší systém, můžeme propojit více panelů mezi sebou.

Fotografie sestaveného simulátoru (6 smyček)

IMG 20150331 084514

IMG 20150331 064535

IMG 20150331 064543

IMG 20150331 064444

IMG 20150331 064501

IMG 20150331 064526

3D krabička