Arduino - vem si prášek s ATtiny 85

Vytisknout
ELEKTRONIKA
Zobrazení: 5429

Potřeboval jsem sestrojit bateriový časovač na 24 hodin, který upozorní uplynutí doby zvukovou signalizací. Odpočet se započne vložením baterie, nebo stisknutím tlačítka (od této doby běží odpočet 24 hodin). Chod zařízení je signalizován blikáním LED diody v intervalu 1 vteřiny. Srdcem zařízení je procesor ATtiny 85 napájený z baterie RC2032 (3V). K portu PB0 je připojeno tlačítko, k portu PB1 je připojen piezoreproduktor a k pinu PB2 je přes rezistor zapojena LED dioda.

ZDARMA

DONATE

Parametry časovače

Schéma zapojení časovače V1.0 - bez tranzistorového zesilovače

schema zapojeni

Plošný spoj časovače V1.0

deska spoju top

Vyrobený plošný spoj V1.0

IMG 20150106 102254

Osazený plošný spoj V1.0

IMG 20150106 135533

Schéma zapojení časovače V2.0 - s tranzistorovým zesilovačem

 schema

Plošný spoj časovače V2.0

deska top

Funkce

Po uplynutí doby 24 hodin se spustí melodie na jednu minutu (hraje se neustále dokola), pokud nestikneme tlačítko následuje 5 minut pauza (melodie nehraje) poté opět začne hrát melodie na 1 minutu (toto se opakuje celkem 3x. Tedy cyklus je: hraje 1 minutu, pauza 5 minut, hraje 1 minutu, pauza 5 minut, hraje 1 minutu, reset a opočet opět 24 hodin od posledního zahrátí melodie), pokud nedojde ke zmačnutí tlačítka běží odpočet dále a příští den ve stejnou dobu (posunuté o kousek) se cyklus opakuje. Pokud se stikne tlačítko dojde ihned k resetu (zahrátí 1x melodie) a novému odpočtu 24 hodin.

UPOZORNĚNÍ: Tento typ časovače je pouze orientační, nikoliv přesný časovač "na minutu přesně". Pokud bychom chtěli přesný časovač bylo by nutné přidat RTC (real time) obvod například DS1307 pro přesný čas. Interní oscilátor (RC) obvodu Watchdog v procesoru má odchylky (s přihlédnutím na teplotu, výrobní řadu a napětí baterie). V mém případě jsem naměřil tik WDT oscilátoru 1,06 vteřiny, což za 24 hodin udělá rozdíl cca 1,4 hodiny. V programu počítám čas tiku WDT oscilátoru, který trvá 1,06 vteřiny (pro eliminování odchylky). Pro dané použití je obvod vzhledem ke své jednoduchosti vhodný jako stavebnice pro začínající elektrotechniky (například zš). HW verze 2.0 se od verze 1.0 liší přidáním tranzistorového zesilovače mezi CPU a piezoreproduktor. Pro delší výdrž baterie neosazujeme LED diodu (LED1) a rezistor R1 (100 Ohm).

Lepší je osadit alespoň rezistor 2K2 jako je u verze 2 (signalizace pomocí LED zůstala, ale snížil se příkon).

V mém postaveném kusu je změřená přesnost za 24 hodin cca + 2 minuty (tj. alarm se spustí cca 2 minuty po termínu).

 

Arduino
ATTINY85