Moje Rapsberry Pi - WiFi Edimax EW-7811Un

Vytisknout
ELEKTRONIKA
Zobrazení: 6893

raspipidi

Připojení do Internetu je potřeba někdy provádět bezdrátově. K tomuto účelu použijeme mikro WiFi adaptér Edimax EW-7811Un. Adaptér stačí zapojit do USB portu našeho RPI nastavit něco málo drobností a získat tak bezdrátový přístup k Internetu...

 Adaptér bezdrátové sítě Edimax EW-7811Un:

wifi

Nastavení přístupu do bezdrátové sítě:

Provedeme kontrolu, že je v systému připojen adaptér:

lsusb
lsmod

Podíváme se na aktuální nastavení sítě:

iwconfig

Provedeme úpravu v nastavení sítě etc/network/interfaces zadáním příkazu:

sudo nano /etc/network/interfaces

zkopírujeme a vložíme do textového editoru tento obsah:

# The loopback interface
 auto lo
 iface lo inet loopback

auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp

auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
   wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
   #pre-up killall -q wpa_supplicant
   pre-up wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
   #post-down killall -q wpa_supplicant
   iface wlan0 inet dhcp

Pro uložení stiskeme Ctrl + O a [enter] následované Ctrl-X.

Dále otevřeme tento soubor a vložíme přístup do WiFi sítě:

sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1

network={
    ssid="nazev_site"
    psk="heslo_do_site"
    proto=RSN
    key_mgmt=WPA-PSK
    pairwise=TKIP
    auth_alg=OPEN
}


network={
        ssid="nazev_dalsi_site"
        psk="heslo_do_dalsi_site"
        proto=RSN
        key_mgmt=WPA-PSK
        pairwise=TKIP
        auth_alg=OPEN
}

Pro uložení stiskeme Ctrl + O a [enter] následované Ctrl-X.

Provedeme restart RPI:

sudo shutdown -r now

Provedeme kontrolu WiFi sítě:

ifconfig wlan0

Raspberry Pi