Měřič rychlosti posunu pásu

Vytisknout
ELEKTRONIKA
Zobrazení: 8160

DSC 0020ggg

 

Byl jsem osloven abych ke stroji na ohýbání plastů domyslel měřič rychlosti posunu pásu. Stroj používá k posunu profi pás + frekvenční měnič. Posun pásu se ovládá analogovým napětím 0-10V ss (víceotáčkovým potenciometrem), které se získává z frekvenčního měniče.

DONATE

Stroj obsahuje dva pásy a dva motory, které jsou připojeny k jednomu frekvečnímu měniči. Motor A, nebo motor B se přepíná přes stykač přímo na výstup měniče ovládacím vypínačem na čelním panelu. Informace pro Arduino o tom, který pás je aktuálně spuštěný se odebírá z pomocného kontaktu stykače (spínací kontakt). V případě sepnutí pásu B (stykač sepne) se na LCD displeji zobrazuje aktuální rychlost úzkého pásu B v rozmezí 1,8-7cm/sec (tj. 0-10V hodnota z potenciometru na AD vstupu Arduina 0-5V přes dělič). V případě sepnutí pásu A (stykač rozepne) se na LCD displeji zobrazuje aktuální rychlost širokého pásu A v rozmezí 3-13cm/sec (tj. 0-10V hodnota z potenciometru na AD vstupu Arduina 0-5V přes dělič). Další vstup do Arduina se získává ze spínacího kontaktu pomocného relé 12V ss. Na čelním panelu je vypínač, který spíná pomocné relé 12V a zároveň přivádí +12V na vstup frekv. měniče. Pokud se na vstupu měniče objeví +12V měnič spustí pás nejmenší možnou rychlostí (1,8 nebo 3 cm/sec). Napětí +12V se odebírá také z frekvenčního měniče. Pokud obsluha sepne spínač start posunu na čelním panelu stroje sepne pomocné relé 12V a spínacím kontaktem sepne vstup Arduina (aktivní na GND). Na LCD displeji se zobrazuje aktuální rychlost pásu A, nebo pásu B. V případě zastavení posunu se na LCD displeji zobrazuje hláška STOP. Napájecí napětí pro Arduino je získáváno z vnitřního spínaného zdroje stroje 12V ss a stabilizováno na 5Vss (LM7805).

 

Parametry měřiče:

LCD grafický displej  16x2 (řadič HD44780)

Vstup 0-10Vss (SS napětí v rozmezí 0-5V na AD vstup Arduina A0 pro získání informace o rychlosti měniče)

Vstup log. "0" START (spínací kontakt na vstup Arduina D6 pro získání informace o stavu start/stop posunu pásu)

Vstup log "0" A/B (spínací kontakt na vstup Arduina D7 pro získání informace o stavu běžícího pásu A/B)

 

Video - chod zařízení

 

Fotografie zařízení

DSC 0005

DSC 0019

DSC 0020

DSC 0021

 

Schema zapojení měřiče:

Schema

Arduino
ATMEGA328