Arduino - časovač 10 min - 9 hod s LCD 16x1

Vytisknout
ELEKTRONIKA
Zobrazení: 15180

 

minutka

Tento časovač vychází z konstrukce časovače 1 - 9 hodin (krok jedna hodina) doplněný o LCD displej 16x1 znaků a piezo měnič pro signalizaci pracovních stavů časovače. Časovač umožňuje nastavení času tlačítkem v kroku 10 minut (max nastavení času může být 9 hodin a 50 minut).

 

Funkce časovače:

a) v klidovém stavu svítí v tlačítku červená LED dioda.
b) po stisknutí tlačítka se spustí časovač a přičítá požadovaný čas dle počtu stisků (požadovaný čas 10 minut  - 9 hodin, krok 10 minut). Rozsvítí se zelená LED dioda a sepne se výstupní relé, které spíná výkonovou část na 230V (například žárovku).

ZDARMA

  • hex pro procesor

DONATE

  • zdroj + hex pro Arduino IDE
c) po cca 1 vteřině začne červená LED dioda blikat a signalizovat odpočet času  (zelená LED dioda je také sepnutá, protože je aktivní výstup - relé. Výsledný efekt na tlačítku vypadá tak, že se rozsvěcí zelená a žlutá barva.
d) s každým dalším stiskem tlačítka se prodlužuje čas o 10 minut. Zároveň se prodlužuje interval blikání červené LED diody (interval blikání 1sec = 10 minut do vypnutí, 2sec = 20 minut do vypnutí ...)
e) po dosažení nastaveného času (10 min - 9 hod) se relé vypne, zelená LED dioda zhasne a na tlačítku se rozsvítí opět červená LED dioda (jako orientační doutnavka).
f) v případě, že je výstup aktivní a dosažený počet stisknutí tlačítka = 60 se relé vypne (zelená LED zhasne) a rozbliká se červená LED (LED 6x blikne). Tímto způsobem lze obvod vypnout dříve než až po uplynutí nastaveného času (vypnout časovač lze také stisknutím tlačítka reset) ...

 

Parametry časovače:

- napájecí napětí 7-15V (DC)
- časový rozsah 10 minut - 9 hodin (1x stisk = 10 minut, 2x stisk = 20 minut atd...)
- výstup rele (spíná 230V/5A)
- vypnutí výstupu = 60x stisknout tlačítko, nebo stisknout tlačítko reset
- signalizace chodu (RG LED dioda - červená/zelená/žlutá) zelená LED dioda = sepnutí výstupu, rudá LED dioda = signalizace času do vypnutí časovače. Perioda blikání 1sec ON/ 1sec OFF = čas do vypnutí je 10 minut ( 2sec ON/ 2sec OFF = 20 min)
- displej = LCD displej 16x1 s řadičem HD44780 pro zobrazení času do vypnutí (TIME 00:00:00)
- zvuková signalizace = piezo měnič pro signalizaci stavů chodu (1x krátké pípnutí pro potvrzení stisknutí tlačítka, 1x dlouhé pípnutí po vypršení nastaveného času)

 

Schéma zapojení s Arduino UNO
schema_zapojeni_s_arduino_UNO
schema_zapojen_eagle

 

Fotografie sestaveného zařízení na univerzální destičce
Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image

 

 

 

 

Video - funkce zařízení

 

*Verze programu V2.0 je doplněna o WATCHDOG timer (zabraňující případnému zamrznutí zařízení)

Arduino
ATMEGA328