Arduino DUE - časovač 1 - 9 hodin

Vytisknout
ELEKTRONIKA
Zobrazení: 11995
cas
Byl jsem požádán o vytvoření univerzálního hodinového časovače. Vzal jsem tuto výzvu a dal se do práce...
Časovač obsahuje procesor Atmega 328P-PU a pár okolních součástek (4 kondenzátory, 1 rezonátor, 5 rezistorů, 1 rele, 1 tranzistor, 1 LED diodu - červená/zelená).

 

Funkce časovače:

a) v klidovém stavu svítí v tlačítku červená LED dioda.
b) spustí se časovač a přičítá se požadovaný čas dle počtu stisků (požadovaný čas 1 - 9 hodiny). Rozsvítí se zelená LED dioda a sepne se výstupní relé, které spíná výkonovou část na 230V (například žárovku).
c) po cca 1 vteřině začne červená LED dioda blikat a signalizovat odpočet času  (zelená LED dioda je také sepnutá, protože je aktivní výstup - rele. Výsledný efekt na tlačítku vypadá tak, že se rozsvěcí zelená a žlutá barva.
d) s každým dalším stiskem tlačítka se prodlužuje čas o jednu hodinu. Zároveň se prodlužuje interval blikání červené LED (interval 1sec = 1 hod. do vypnutí, 2sec = 2hod. do vypnutí ...)
e) po dosažení požadovaného času (1-9 hodiny) se relé vypne, zelená LED dioda zhasne a na tlačítku svítí opět červená LED dioda.
f) v případě, že je výstup aktivní a dosažený počet stisknutí tlačítka = 10 se relé vypne (zelená LED zhasne) a rozbliká se červená LED (LED 6x blikne). Tímto způsobem lze obvod vypnout dříve než až po uplynutí nastaveného času...

 

 

Parametry časovače:

- napájecí napětí 5V(DC) !!! pozor obvod není napájen přímo ze sítě 230V AC - je nutný zdroj 5V DC !!!
- časový rozsah 1-9 hodin (1x stisk = 1 hodina, 2x stisk = 2 hodiny atd...)
- výstup rele (spíná 230V)
- vypnutí výstupu = 10x stisknout tlačítko
- signalizace chodu (3 barevná LED dioda - zelená/červená)
- instalace do instalační krabice KU68
- tlačítko například "Tango" s okénkem pro signálku

 

Video - ukázka chodu obvodu

 

Thumbnail image
schema
pcb
Thumbnail image
pcb2
Schema zapojení a deska spojů časovače
Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image
Thumbnail image
Arduino
ATMEGA328