Elektronická hra preciznost

Vytisknout
ELEKTRONIKA
Zobrazení: 6522

Byl jsem požádán o vytvoření modelu do světa fyziky SOUE Plzeň. Úkolem této hry je přesunout rukojeť po definované trase z jedné strany na druhou stranu trasy a zpět na strart. Čím vícekrát se dotknete rukojetí dráhy, tím měřič ukáže na displeji vyšší počet chyb. Každá z chyb je signalizována pípnutím a přičtením chyby na počítadle. Vyhrává hráč s nejmenším počtem chyb. Rozsah měření je: 2 digit (max 0-99 chyb). Nová hra: stiskněte tlačítko reset pro vynulování počítadla. Pro zahájení hry stiskněte tlačítko start.

 

hra_presnost_3_mini

 

 

Video - ukázka měřiče chyb

 

Schéma zapojení počítadla

Thumbnail image

Schéma zapojení řízení

Thumbnail image

 

Fotografie z konstrukce

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

Thumbnail image

 

 

Postup nastavení maximální hodnoty počítadla:

 1) zmáčknout tlačítko "set"
2) tlačítky "-" a "+" nastavit jednotky
3) zmáčknout tlačítko "set"
4) tlačítky "-" a "+" nastavit desítky
5) zmáčknout tlačítko "set"
6) tlačítky "-" a "+" nastavit stovky
7) zmáčknout tlačítko "set", údaj se uloží

počítadlo se vynuluje a je připraveno k činnosti